1. Porady
  2. Oznaczenia na szybach samochodowych

OZNACZENIE NA SZYBACH SAMOCHODOWYCH

POZNAJ NAJWAŻNIEJSZE

Każdy samochód posiada na szybach szereg oznaczeń składających się z cyfr i liter, które zawierają bardzo ważne informacje. Wiedza ta może okazać się przydatna zwłaszcza w momencie, gdy kupujemy auto używane.

 

Homologacja szyb w Unii Europejskiej

Jednym z najważniejszych oznaczeń na szybie samochodu jest kod homologacyjny, który określa prawo do jazdy pojazdem z danymi parametrami szkła. Norma ta jest dokładnie ujęta w specjalnym Regulaminie nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, który ujednolica przepisy dotyczące homologacji oszklenia. Oznaczenie to jest dobrze widoczne i składa się z wielkiej litery „E” i numeru objętych w kółko. Numer przyporządkowany literze „E” jest zgodny z państwem, w którym szyba uzyskała homologację. Każde państwo posiada własny numer i tak na przykład E1 to Niemcy, E2 – Francja, E3 – Włochy, E4 – Holandia i tak dalej. Jeśli szyba uzyskała homologację w Polsce, oznaczona jest jako E20. Dodatkowym znakiem homologacyjnym jest zapis rozpoczynający się od skrótu „43R”, po którym widać ciąg cyfr będących numerem powyższego regulaminu EKG ONZ.

Jakie oznaczenie należy do producenta?

Na szybie znajduje się jedno lub dwa oznaczenia tego typu. Jeśli producent samochodu jest zarazem także producentem szyby, wtedy umieszczane jest wyłącznie logo marki pojazdu. Jeśli natomiast dany producent nie wykonuje samodzielnie oszklenia, tylko korzysta z usług firmy zewnętrznej, wtedy także pojawia się jej logo lub nazwa. Znak towarowy producenta widnieje na szybie zawsze, jeśli jest ona oryginalna, czyli była zamontowana na linii produkcyjnej w fabryce marki lub wymieniono ją w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów.

Jakie są typy i oznaczenia rodzaju szyb w Polsce?

Pojazdy jeżdżące po polskich drogach posiadają ponadto oznaczenia określające typ szyby, czyli w jakiej technologii została ona wykonana. Za tę informację jest odpowiedzialny skrót „AS” z cyfrą 1, 2 lub 3 pochodzący od nazwy American Standard. Kolejne cyfry pojawiające się po literach „AS” oznaczają szybę laminowaną (1), czyli kilkuwarstwową z folią wewnątrz, hartowaną (2), która po rozbiciu rozpada się na drobne kawałki, lub przyciemnianą w jednej z tych technologii (3). Po tym skrócie pojawia się jeszcze litera „M” z następującą po niej liczbą – ten typ oznaczenia dotyczy typu budowy szkła, czyli jaką ma grubość czy kolor.

Jak poprawnie powinna być oznaczona data produkcji?

Jednym z bardziej istotnych oznaczeń na szybie samochodu – zwłaszcza z punktu widzenia osoby kupującej używane auto – jest data jej produkcji. Jeśli data ta różni się od daty produkcji samochodu lub od daty pozostałych szyb w samochodzie, to znaczy, że została wymieniana. Warto wtedy dopytać sprzedającego, jaki był powód tej wymiany i czy samochód nie uległ wypadkowi. Data produkcji szyby jest podana zazwyczaj na samym dole, a składa się z cyfr i kropek, które mogą stać przed lub za cyframi. I tak, rok produkcji odczytujemy za pomocą jednej lub dwóch cyfr, które oznaczają dwie ostatnie cyfry w dacie, np. rok 2010 to 10 lub 0, 2015 – 15 lub 5, 1997 – 97 lub 7. Kropki odpowiadają za miesiąc produkcji. Miesiące od stycznia do czerwca są zapisywane przed datą, natomiast od lipca do grudnia za datą. Liczba kropek zdradza kolejny miesiąc, np. dwie kropki przed rokiem to luty, a cztery kropki za rokiem – październik.

Co oznaczają poszczególne skróty na szybie?

Poniżej przedstawiamy pełen zestaw skrótów i oznaczeń pojawiających się na szybach samochodu:

  1. Logo producenta samochodu i szyby; 
  2. E1... E20... – oznaczenie przyporządkowane państwu, w którym szyba uzyskała homologację; 
  3. 43R – numer Regulaminu nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ; 
  4. AS1 – szyba laminowana; 
  5. AS2 – szyba hartowana; 
  6. AS3 – szyba przyciemniana: laminowana lub hartowana 
  7. DOT – kod fabryki, w której wyprodukowano szybę, np. DOT417 to CHUBU INDUSTRIES CO., INC., TOYOTA CITY, AICHI, JAPAN; 
  8. M (z numerem) – skrót typu budowy szkła, np. grubość; 
  9. Data produkcji szyby – jedna lub dwie cyfry z kropkami przed lub za nimi.