1. Porady
  2. Czym rozni sie oc od ac

CO TO JEST UBEZPIECZNIE OC I AC?

JAKIE SĄ RÓŻNICE W UBEZPIECZENIACH.

Ubezpieczenie samochodu to zagadnienie, na temat którego każdy właściciel powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę. Które jest obowiązkowe, a które dobrowolne? Jaki jest zakres OC, a co zyskujemy dzięki AC?

 

Czy ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe?

W Polsce każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na wypadek szkody komunikacyjnej. W tym celu musi wykupić w dowolnym zakładzie ubezpieczeń polisę o Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Określa to Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 22 maja 2003 r.

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest zatem „ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów” (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152, rozdz. 1, art. 2). W skrócie, w razie kolizji z naszej winy, drugi poszkodowany otrzymuje odszkodowanie wypłacane z naszej polisy. Z kolei tak zwane ubezpieczenie AC, czyli autocasco, jest dobrowolne i stanowi jedynie formę dodatkowego zabezpieczenia pokrywającego ewentualne szkody własne.

Jak działa ubezpieczenie samochodu?

Ubezpieczenie auta dokładnie wskazuje zakres zdarzeń i związanej z nimi odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC musimy co rok odnawiać, czyli płacić regularną składkę. Pamiętajmy, że jazda z nieopłaconą polisą OC jest niedozwolona i w razie kontroli skutkuje mandatem, a w przypadku stłuczki dodatkowym obciążeniem finansowym pokrywającym szkodę.

Jeśli dojdzie do wypadku z naszej winy, poszkodowany otrzymuje od naszego ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu OC na rzecz stosownych napraw określonych przez rzeczoznawcę. Tak samo dzieje się w drugą stronę – jeśli to my uczestniczymy w kolizji w roli poszkodowanych. W sytuacji, gdy posiadamy dodatkowo ubezpieczenie AC, możemy także ubiegać się o pokrycie szkód własnych, ale tylko w wysokości określonej w umowie.

Czym jest OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej OC jest materialnym zabezpieczeniem na wypadek spowodowania kolizji, a co za tym idzie szkody osób trzecich. Dzięki opłaceniu polisy nie musimy się martwić finansowymi skutkami naszego przewinienia – cały koszt napraw u poszkodowanych pokrywa wtedy nasz ubezpieczyciel.

Kiedy kupujemy nowy samochód ubezpieczenie OC powinno obowiązywać od momentu pierwszej rejestracji naszego auta. W przypadku aut używanych ubezpieczenie to zazwyczaj jest już opłacone przez sprzedającego, więc tak naprawdę do nas należy pilnowanie terminu kolejnej składki.

Czym jest AC?

Ubezpieczenie autocasco AC jest dobrowolne, dlatego nie musimy go posiadać. Jednak jeśli zależy nam na tym, aby pokryć ewentualne szkody własne lub zabezpieczyć się na wypadek innych zdarzeń związanych z wandalizmem, kradzieżą lub niszczycielskim działaniem pogody bądź zwierząt, wtedy lepiej zainwestować w taką polisę. Wysokość składki AC – podobnie jak OC – jest obliczana w zależności od wartości danego auta, dlatego jest bardzo różna.

W ubezpieczeniu AC określamy także własny udział finansowy wchodzący w skład ewentualnej wypłaty odszkodowania. Skutkiem tego jest pomniejszenie jego kwoty o wartość procentową wskazaną w umowie.

Różnice między OC a AC

Ubezpieczenia OC i AC posiadają kilka podstawowych różnic, o których zawsze warto pamiętać.

  1. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego, natomiast AC – dobrowolne.
  2. Ubezpieczenie OC pokrywa szkody osoby przez nas poszkodowanej, z kolei odszkodowanie z tytułu AC likwiduje szkody własne.
  3. Zakres ubezpieczenia OC jest identyczny bez względu na zakład ubezpieczeń, zaś w przypadku polisy AC panuje pełna dowolność, dlatego oferta każdej firmy może być zupełnie inna.
  4. Podczas wyceny ubezpieczenia OC brane są następujące czynniki: wiek kierowcy, staż jazdy i bezszkodowa jazda; w przypadku AC najważniejsze mogą być z kolei dane dotyczące auta: marka, wiek, przebieg, a nawet miejsce parkowania czy wyposażenie antykradzieżowe.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie samochodu?

W przypadku OC sprawa jest o tyle prosta, że jego zakres jest zawsze taki sam, więc jedyną zmienną jest cena. A tu oczywiście im niższa, tym lepiej. Natomiast przy AC przede wszystkim liczy się jego zakres. I tu wszystko zależy od nas. Nie zawsze droższe ubezpieczenie AC oznacza lepsze warunki, dlatego zawsze starajmy się dokładnie przeanalizować umowę i porównać oferty w różnych firmach. Pamiętajmy, nie zawsze przewidzimy każde zdarzenie, w związku z czym podejmijmy taką decyzję, która będzie najlepsza z naszego punktu widzenia.