Zarządzanie flotą:

  • prowadzenie kartoteki wszystkich pojazdów w systemie do zarządzania flotą
  • prowadzenie historii przeglądów i napraw, ze szczegółowym uwzględnieniem zakresu i kosztów robocizny i materiałów
  • administrowanie okresowymi przeglądami zgodnie z procedurami serwisowymi, polegające na weryfikowaniu zakresu i kosztu prac oraz rodzaju i zasadności wykorzystania określonych materiałów. Każda wizyta samochodu w serwisie jest autoryzowana przez Opiekuna Floty
  • organizację napraw mechanicznych oraz blacharsko – lakierniczych z wykorzystaniem części i materiałów spełniających wymagania producenta i uzgodnionych z Klientem
  • parkowanie samochodów nie używanych przez Klienta, na parkingu Wynajmującego , nie dłużej jednak niż do 14 dni
ul. Warszawska 36, 07-410 Ostrołęka
Tel: (+48) 29 766 42 33
Fax: (+48 29) 766 42 33

Partnerzy Carolina Car Company

Copyright © 2018 - Carolina Car Company